Fettrik kost minskar epilepsianfall:

Kostvanor och epileptiska anfall: En djupdykning i forskningen. Intresset växer för mat som medicin. En ketogen diet innehåller mycket fett och lite kolhydrater och stimulerar kroppens produktion av ketoner. 

Fettrik kost minskar epilepsianfall: Martin Maximus Börjessons perspektiv

MuskelShoppens ägare, Martin Maximus: - En pionjär i gymbranschen med över 40 års erfarenhet i gymbranschen

Martin Maximus, är ägare av MuskelShoppens butiker och en framstående företagare och gymbransch-pionjär med över fyra decenniers erfarenhet.

Han är även en kraft att räkna med bakom GymPartner Träningsutrustning och den innovativa träningsmetoden MEGA-Force.

Kostvanor och epileptiska anfall: En djupdykning i forskningen

Intresset växer för mat som medicin

 • En ketogen diet innehåller mycket fett och lite kolhydrater och stimulerar kroppens produktion av ketoner.

 • Då använder kroppen ketonerna som energikälla i blodet istället för glukos.

 • Den klassiska ketogena dieten utvecklades på 1920-talet i USA.

 • Under 1950- och 1960-talet blev de nya antikonvulsiva läkemedlen standardbehandling vid epilepsi men nu växer intresset för den ketogena kostens goda effekt på sjukdomen.

 • Flera svenska universitetssjukhus erbjuder nu behandling.

Ketogen diet är en etablerad terapi - Fettrik kost minskar epilepsianfall

Ketogen diet är en etablerad terapi - Fettrik kost minskar epilepsianfall

Det är ingen hälsodiet utan en medicinsk behandling som verkar ha en annorlunda mekanism jämfört med många av våra vanliga läkemedel, säger Eric Kossoff, docent i neurologi och pediatrik vid Johns Hopkins School of Medicine i Baltimore, USA.

Epilepsi och kost: Eric Kossoffs perspektiv

Eric Kossoff namn används ofta vid beskrivning av ketogen diet. Eric Kossoff är en av världens ledande experter på svårbehandlad epilepsi hos barn och använder ofta ketogen diet när patienten har testat två läkemedel och de inte har fungerat.

– Studie efter studie säger samma sak: hälften av barnen får minst 50 procents anfalls- reduktion.

Bland de som förbättras blir 15 procent helt "anfalls-fria" och ytterligare 15 procent 90–99 procent bättre

Effekten är alltså fullt jämförbar med läkemedel. För barn som inte har svarat på läkemedel är det därför ett ganska bra alternativ jämfört med att testa ytterligare ett läkemedel.

Ketogen dieten’s potential för vuxna och dess utmaningar

 • Det finns flera tänkbara verkningsmekanismer för dieten, men troligtvis är det flera som samspelar.

 • Traditionellt har ketogen diet använts till barn, men nu kommer allt fler belägg för att det även har effekt på vuxna.

 • Behandlingen för både barn och vuxna utvärderades nyligen av det medicinska nätverket Cochrane som betecknade terapin som lovande men efterlyste fler studier.

Utmaningar med fettrika dieter och alternativ

Utmaningar med fettrika dieter och alternativ

En diet med mycket hög andel fett är dock inte utan problem

 1. Patienterna kan få biverkningar som förstoppning, lågt blodsocker, höga blodfetter och njursten. – De flesta biverkningar är möjliga att förebygga med vitaminer och kosttillskott men de kan ändå inträffa, säger Eric Kossoff.

Balans mellan diet och längtan efter kolhydrater

 • Biverkningar och en stark längtan efter kolhydrater kan göra det svårt att följa dieten och en del patienter hoppar av behandlingen.

 • Eric Kossoff och andra forskare och läkare har därför utvecklat varianter av dieten som har en lägre andel fett, men som ändå minskar epilepsianfallen.

 • Mycket forskning läggs också på att försöka utveckla läkemedel som härmar dieten, men Eric Kossoff är skeptisk. – Kanske går det att renodla några av mekanismerna i piller, men man kan inte överföra hela dieten i ett piller, i alla fall inte idag, säger han.

Balans mellan diet och längtan efter kolhydrater

Ketogen kost – en hälsosam diet eller medicinsk behandling vid svår epilepsi?

av MuskelShoppen’s ägare, Martin Maximus Börjesson: - En pionjär i Gymbranschen med Fyra Decenniers Erfarenhet

 • Martin Maximus Börjesson är inte bara en framstående företagare, utan även en pionjär inom gymbranschen med en imponerande erfarenhet som sträcker sig över fyra decennier.

 • Han är känd som en stark drivkraft bakom GymPartner Träningsutrustning och skaparen av den innovativa träningsmetoden MEGA-Force.

 • Redan år 1979, när Martin och hans kompanjon Carl Gunterberg drev "Royal GYM" i Mölndal, introducerades konceptet med mixade proteindrinkar efter varje träningspass.

 • Detta banbrytande tillvägagångssätt ledde till ökad muskelmassa och minskad fettmassa hos gymkunderna, samtidigt som suget efter sockerrik mat minskade avsevärt.

 • Martin Maximus äger även auktionsfirman GymAuktioner vars nyheter du läser nu..

Vad är ketogen kost och hur fungerar den?

Ketogen kost, även känd som keto-dieten, är en diet som har fått mycket uppmärksamhet inte bara bland fitness entusiaster utan även inom medicinska kretsar.

Det är en strikt variant av LCHF (Low Carb High Fat) som har visat sig ha mätbara fördelar i behandlingen av vissa patienter med svår epilepsi.