Beskrivning

Gymleco Benspark & lårcurl för rehab & cirkelträning med dubbelverkande hydraulisk cylinder. Cirkelträningsredskap med mycket smidig design

Gymleco 's benspark och lårcurl för cirkelträning med dubbelverkande hydraulisk cylinder.

Gymleco Benspark & lårcurl

Cirkelträningsredskap med mycket smidig design samtidigt som den känns robust och stabil.

Kan även utrustas med hjul undertill för att underlätta transport.

Beskrivning Gymleco Benspark & lårcurl

  • Enkel att ställa in.
  • Gummerade handtag.
SPECIFIKATIONER

Längd (L) 105 cm

Bredd (B) 77 cm

Höjd (H) 117 cm

Vikt: 63 kg

Syfte/Effekt med Gymleco Benspark & lårcurl

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris*). *M. quadriceps femoris är samlingsnamnet för de fyra framsida lårmusklerna; M. rectus femoris, M. vastus medialis, M. vastus lateralis och M. vastus intermedius.

Finansiering av Gymleco Benspark & lårcurl

GymPartner Sweden har valt att arbeta tillsammans med Release Finans för att ge våra kunder möjlighet till snabba kreditbesked, enkla rutiner och personligt engagemang. Release Finans erbjuder ett genomarbetat koncept för leasing, hyra och konsumentkrediter med stor rörlighet.

Leasing

Leasing av Gymleco Benspark & lårcurl är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Vi äger objektet och kunden nyttjar det. Efter leasingtidens slut löses oftast avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 5-10 % av finansierat belopp. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

Hyra

Hyra av Gymleco Benspark & lårcurl används när företaget är ute efter nyttjandet/funktionen, inte ägandet. Med ett hyresavtal får hyrestagaren möjlighet till byte av utrustningen alternativt komplettering under pågående hyrestid. Kontakta oss på GymPartner Sweden för mer information

GymPartner Finance

Om du som kund inte blir godkänd för leasing så kontakta GymPartner Finance som är specialist på finansiering av produkter och digitala tjänster till företag i gym och fitness branschen. För oss är finansiering mer än att bara låna ut pengar.

GymPartner Sweden har valt att arbeta tillsammans med Release Finans för att ge våra kunder möjlighet till snabba kreditbesked, enkla rutiner och personligt engagemang. Release Finans erbjuder ett genomarbetat koncept för leasing, hyra och konsumentkrediter med stor rörlighet.